Swietelsky AG

Nasze podejście

Jest rzeczą oczywistą, iż przemysł budowlany pochłania nie tylko energię, ale i zasoby. Odpowiedziami na te wymagania są koncepcje dot. ochrony przyrody, recyklingu i gospodarki odpadami. Firma SWIETELSKY stara się zapewnić stosowanie bezpiecznych procesów i przyjaznego dla środowiska sprzętu na wszystkich etapach realizacji projektów.

Ciągły rozwój świadomości ekologicznej i jakościowej naszych pracowników jest dla nas bardzo ważny. W ich niezależnym myśleniu i działaniu dostrzegamy klucz do odniesienia sukcesu. Jednocześnie nasi pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem. Podejmując każdą decyzję, należy pamiętać o ich wydajności, motywacji, zdrowiu i bezpieczeństwie. Naszym stałym wysiłkiem jest ograniczanie negatywnych skutków naszej działalności biznesowej dla środowiska i społeczeństwa, przy jednoczesnym zintensyfikowaniu pozytywnych efektów działalności. W ten sposób wywiązujemy się z naszej odpowiedzialności jako liczący się międzynarodowy koncern budowlany. Kierujemy się zasadą: Rozpoznawaj i interweniuj w celu kontroli ryzyka i wykorzystywania szans.

Więcej informacji na temat podejścia firmy SWIETELSKY do zrównoważonego rozwoju oraz na inne powiązane z powyższym tematy można znaleźć w naszym aktualnym raporcie zrównoważonego rozwoju

  1. Zarządzanie zrównoważonym rozwojem w firmie SWIETELSKY, str. 52-55
  2. Strategia zrównoważonego rozwoju, str. 56-57
  3. Strategiczne obszary działania, strona 58
  4. Cele Zrównoważonego Rozwoju, str. 59-61
  5. Wizerunek firmy, zestawienie wartości dodanej, łańcuch wartości, str. 62-65
Christian Wahlmüller, Kierownik Działu Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem
"Przykładamy ogromną wagę do realizacji wszystkich ważnych dla Grupy tematów dotyczących zrównoważonego rozwoju oraz do ciągłego udoskonalania sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju pod względem przejrzystości i skuteczności."

Christian Wahlmüller, Kierownik Działu Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem

Kontakt