Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

System do zgłaszania

o naruszeniach w firmie Swietelsky

W swoim Kodeksie Postępowania spółka Swietelsky AG zobowiązuje się jednoznacznie i bezwarunkowo do przestrzegania wszystkich obowiązujących przepisów i zasad. Tym samym dążymy do jak najszybszego stwierdzenia i wyjaśnienia ewentualnych nieprawidłowości, do jakich mogło dojść w naszej firmie oraz do podjęcia niezbędnych środków zaradczych.

Swobodna komunikacja stanowi w naszym koncernie podstawę, umożliwiającą zgłaszanie i wyjaśnianie nieprawidłowości. Kierownictwo firmy Świętelsky zachęca również wszystkich partnerów biznesowych do natychmiastowego sygnalizowania podejrzenia dotyczącego naruszeń.

W tym celu spółka Swietelsky AG udostępniła internetowy system do zgłaszania o naruszeniach, spełniający wymogi dyrektywy (UE) 2019/1937 ("Dyrektywa UE o ochronie praw sygnalistów"), za pomocą którego można w szybki i prosty sposób zgłaszać zastrzeżenia dotyczące niewłaściwego postępowania. System jest dostępny przez całą dobę i z każdego miejsca.

Anonimowość osoby zgłaszającej naruszenie jest w pełni zagwarantowana, a prawidłowe zgłoszenie zapewnia osobie zgłaszającej pełną ochronę. Zgłoszenia mogą być składane również w formie jawnej. Jednak umyślne składanie fałszywych doniesień może mieć konsekwencje wynikające z przepisów prawa pracy i prawa karnego.

Zgłoszenia można przesyłać poprzez:

System do zgłaszania