Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Oświadczenie o różnorodności

IDEE OPARTE NA RÓŻNORODNOŚCI

Firma Swietelsky AG dostrzega stale rosnącą różnorodność w społeczeństwie, w którym żyjemy i prowadzimy działalność.

Opieramy się na bogactwie idei i zdajemy sobie sprawę z tego, że różne perspektywy mogą pomóc nam sprostać wyzwaniom szybko zmieniającego się świata.

Warunkiem tego jest jednak, aby nasi pracownicy, niezależnie od płci, wyznania, orientacji seksualnej, wieku, pochodzenia etnicznego czy też posiadanej niepełnosprawności, mogli liczyć na wszechstronne wsparcie oraz byli w stanie w pełni rozwijać swój potencjał osobisty i zawodowy.

Zdecydowanie odrzucamy wszelkie formy dyskryminacji i zastraszania i zobowiązujemy się do tworzenia ogólnie cenionej kultury wspólnoty. Zaangażowanie w zarządzanie różnorodnością uważamy za strategiczne narzędzie zwiększające długoterminową efektywność prowadzonej przez nas działalności w branży budowlanej.

Dlatego też zachęcamy naszych pracowników do postrzegania różnorodności jako szansy na uzyskanie przewagi konkurencyjnej, do pielęgnowania atmosfery pracy opartej na empatii oraz tworzenia warunków ramowych, które promują ideę integracji.

Dostrzegamy pilne potrzeby w zakresie operacyjnym i - co nie mniej ważne - szczególną odpowiedzialność społeczną w zakresie promowania kobiet w procesach pracy oraz strukturach zarządzania związanych z budownictwem, ale także w dostosowanym do potrzeb zatrudnianiu starszych pracowników i szkoleniu młodzieży.

Zarząd Swietelsky AG w listopadzie 2022 r.