Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Ekologia

Firma SWIETELSKY dokłada wszelkich starań, aby we wszystkich fazach projektu stosować bezpieczne procesy i przyjazne dla środowiska urządzenia i maszyny.  Nieustannie dążymy do ochrony powietrza, wody, energii i gleby, do optymalizacji wydatków na materiały i logistykę oraz do maksymalnego ograniczenia emisji.  W ten sposób wnosimy istotny wkład w realizację Paryskiego porozumienia klimatycznego.

Ścieżka działania 2025

  • Promowanie gospodarki obiegowej w przedsiębiorstwie:  Zwiększenie udziału recyklingu poprzez ponowne wykorzystanie odpadów budowlanych
  • Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych
  • Dalsza optymalizacja zużycia energii w budynkach i zarządzanie budynkami
  • Redukcja emisji CO2 we flocie pojazdów i w logistyce
  • Optymalizacja procesów energochłonnych

Więcej na temat ochrony środowiska w firmie SWIETELSKY oraz na powiązane z powyższym tematy można przeczytać w naszym aktualnym raporcie zrównoważonego rozwoju

  1. Zarządzanie jakością i środowiskiem, str. 86-95
Klaus-Peter Pichlwanger, Zarządzanie Jakością
"Nie szczędzimy wysiłków, aby skrupulatnie przestrzegać przepisów dotyczących ochrony środowiska i unikać negatywnego wpływu naszej działalności biznesowej na ludzi i przyrodę."

Klaus-Peter Pichlwanger, Zarządzanie Jakością

Kontakt