Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Jakość

Jakość jest integralną częścią naszych korporacyjnych zasad. Zarówno nasze materiały, jak i produkty budowlane podlegają ciągłej kontroli przy wsparciu własnej placówki badawczej i użytkowanego systemu zarządzania jakością. Jakość zaczyna się od projektu, wymaga zoptymalizowanych procesów budowlanych, a także kompletnej dokumentacji.

Certyfikaty

expand

Zertifikat-A4 9001 Haupt+Anlagen Swietelsky_e_Seite_1

ISO 9001

expand

Zertifikat-A4 14001 Haupt+Anlagen Swietelsky_e_Seite_1

ISO 14001

expand

Zertifikat-A4 45001 Haupt+Anlagen Swietelsky_e_Seite_1

ISO 45001

expand

27001 DE 2

ISO/IEC 27001

Akredytowana placówka badawcza

Samodzielna i niezależna placówka badawcza z siedzibą w Austrii sprawdza i monitoruje zgodność z normami i jakością w zakresie:

 • Asfaltu, bitumu, kruszywa
 • Betonu i domieszek do betonu
 • Analiz chemicznych wody, ścieków, gleby, materiałów niebezpiecznych
 • Budowy składowisk śmieci, robót ziemnych i badań terenowych

Akredytowana przez państwo placówka badawcza jest upoważniona do sporządzania raportów z testów i monitorowania technologii budowlanej oraz oceny ryzyka środowiskowego.

Główne obszary wykonywanych testów oraz czynności monitorujących

 • Nadzór nad 23 instalacjami do mieszania asfaltu
 • Tworzenie wstępnych testów materiałów poddawanych mieszaniu
 • Badania odbiorcze
 • Monitoring wewnętrzny i zewnętrzny przy budowie składowiska śmieci
 • Dostarczanie pojemników laboratoryjnych
 • Badania z zakresu mechaniki gruntów
 • Opiniowanie materiałów budowlanych pochodzących z recyklingu
 • Wewnątrzzakładowa kontrola produkcji w ramach oznakowania CE
 • Udział w projektach badawczych i pracach rozwojowych

Leader in Diversity

expand

Leaders in Diversity 2022

Leader in Diversity 2022

expand

FT Leaderdiversity 2021 Siegel RGB Singular

Financial Times Ranking