Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Raport zrównoważonego rozwoju

W dotyczącym całego koncernu raporcie zrównoważonego rozwoju Swietelsky AG publikuje informacje i dane dotyczące działań i wyników firmy w kontekście zrównoważonego zarządzania, wykraczające poza ustawowe obowiązki sprawozdawcze. W ten sposób wywiązujemy się z naszego zobowiązania wobec interesariuszy również w zakresie informacji niefinansowych.

 

Pobieranie Raport zrównoważonego rozwoju

/ Przedmowa Zarządu

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Szanowni Państwo!

W czasach wielkich wyzwań ekologicznych temat "zrównoważonego rozwoju" ma również dla firmy SWIETELSKY kluczowe znaczenie. Szczególnie nasza branża jest odpowiedzialna za zmiany klimatyczne. Stąd też staramy się tak dostosowywać nasze działania, abyśmy mogli przyczynić się do rozwiązania problemu i uczynić nasz model biznesowy jeszcze bardziej odpornym na kryzysy. Niniejszy raport o zrównoważonym rozwoju ma na celu zapewnienie przejrzystości, udokumentowanie naszych dotychczasowych wysiłków, a jednocześnie stworzenie podstawy do dalszych działań.

Szybko zmieniające się uwarunkowania ramowe, kształtowane przez coraz bardziej rozbudowane regulacje prawne oraz dynamiczny rozwój rynku, szczególnie w obszarze finansowania i łańcuchów dostaw, postrzegamy jako szansę na wdrożenie innowacyjnych modeli biznesowych. Dlatego też podjęliśmy wieloetapowy proces działania, w ramach którego zajmujemy się takimi obszarami zadaniowymi jak "Fairness", "Współdziałanie", "Innowacyjność" i "Ekologia". Powstała w ten sposób sieć współpracy, funkcjonująca w ramach koncernu, która pomoże nam w opracowaniu ogólnej strategii zrównoważonego rozwoju. Konkretne cele i dostosowane do nich działania muszą być zdefiniowane na wszystkich poziomach firmy. Utworzona w 2020 r. komórka ds. zarządzania zrównoważonym rozwojem, interdyscyplinarne kolegium kierownicze oraz eksperci zewnętrzni wspierają nas na tej drodze w profesjonalny sposób.

Liczne inicjatywy podjęte w ostatnich latach przyniosły już owoce, czego wyrazem jest m.in. wyróżnienie nas jako najlepiej ocenianego pracodawcy w branży budowlanej, ogólnie wśród wszystkich pracodawców w całej Austrii zajęliśmy trzecie miejsce. W 2021 roku Financial Times uznał nas za najbardziej zróżnicowaną firmę budowlaną w Europie, w tym samym roku mieliśmy również przyjemność otrzymać znak jakości w zakresie promocji zdrowia w miejscu pracy. Nasz rozwój w zakresie budownictwa drewnianego i hybrydowego, które pozycjonuje firmę SWIETELSKY jako neutralnego pod względem materiałowym dostawcę materiałów budowlanych, postępuje szybko dzięki realizowanym na szeroką skalę inwestycjom. Ponadto inwestujemy w budowę zakładów utylizacji mineralnych odpadów budowlanych i oczyszczania skażonych gleb. W zakresie technologii energetycznej aktywnie wspieramy redukcję emisji CO2 w całym cyklu życia budynków, wykorzystując do tego nasze know-how.

Aby osiągnąć nasze cele w zakresie zrównoważonego rozwoju, stawiamy przede wszystkim na wspieranie własnej inicjatywy naszych pracowników. Zobowiązujemy się również do przejrzystej komunikacji z wszystkimi interesariuszami. Już teraz cieszymy się, że w naszym kolejnym raporcie o zrównoważonym rozwoju będziemy mogli poinformować Państwa o dalszych konkretnych postępach dotyczących naszego rozwoju. Nowoczesna infrastruktura i odpowiedzialność ekologiczna oraz społeczna nie są ze sobą sprzeczne - w firmie SWIETELSKY myślimy o nich zawsze kompleksowo.

listopad 2021 r.