Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Fairness

Działania Grupy SWIETELSKY charakteryzują się wysokim poczuciem odpowiedzialności wobec państwa i społeczeństwa. Dzięki przestrzeganiu w całej koncernie ramowych warunków prawnych i wykraczających poza nie standardów etycznych, utrzymujemy naszą nieposzlakowaną opinię jako wiarygodny, kompetentny i przestrzegający prawa partner.

Plan działania do 2025 r.

  • Certyfikacja Swietelsky AG w zakresie prawa antykorupcyjnego i antymonopolowego
  • Certyfikacja Swietelsky AG w zakresie ochrony danych osobowych
  • 100 procent kadry kierowniczej corocznie szkolonej w zakresie przeciwdziałania korupcji i zgodności z przepisami (obecność)
  • 95 procent pracowników zostało przeszkolonych w zakresie działania zgodnie z przepisami i ochrony danych oraz cyberbezpieczeństwa (dostęp do IT)
  • Stworzenie centralnej platformy podwykonawców do oceny ESG partnerów biznesowych i dostawców
  • Rozszerzenie zarządzania ryzykiem w firmie o aspekty ESG

Więcej na temat Fairness w firmie SWIETELSKY oraz na inne powiązane z powyższym tematy można przeczytać w naszym aktualnym raporcie zrównoważonego rozwoju

  1. Przeciwdziałanie korupcji i przestrzeganie przepisów, str. 68-71
  2. Uczciwy partner w biznesie, strona 72-75
Mag. Gernot Reiter, CSE; kierownik działu zgodności i ochrony danych
"Zgodność z przepisami nie jest modnym zjawiskiem, ale warunkiem koniecznym do osiągnięcia trwałego sukcesu korporacyjnego, a tym samym jest w interesie wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych interesariuszy."

Mag. Gernot Reiter, CSE; kierownik działu zgodności i ochrony danych

Kontakt