Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Innowacyjność

Wymagania stawiane branży budowlanej będą w przyszłości jeszcze bardziej złożone.  Stąd też firma SWIETELSKY stara się uwzględniać wpływ na środowisko i społeczeństwo już na etapie rozwoju i planowania oraz redukować emisję CO2 jak tylko jest to możliwe, stosując innowacyjne rozwiązania, procesy i produkty przez cały okres użytkowania. 

Ścieżka działania 2025

  • Promocja budownictwa zorientowanego na cykl życia - począwszy od kompetencji (wzornictwo, materiały i procesy)
  • Opracowanie rozwiązań i produktów pozwalających na ich dostosowanie do skutków zmian klimatu
  • Ciągłe doskonalenie metod budowlanych umożliwiających oszczędne gospodarowanie zasobami
  • Ukierunkowanie na materiały budowlane przyczyniające się do redukcji emisji CO2
  • Zwiększenie udziału certyfikacji budynków

W naszym najnowszym raporcie na temat zrównoważonego rozwoju można przeczytać więcej o innowacyjnych rozwiązaniach w firmie SWIETELSKY, oraz na inne powiązane z powyższym tematy

  1. Dostosowane do przyszłych potrzeb wzornictwo i digitalizacja, str. 78-84
Christian Wahlmüller, Kierownik Działu Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem
"Przejrzystość, wykonalność i wymierność to kamienie węgielne naszych innowacyjnych procesów w obszarze budownictwa".

Christian Wahlmüller, Kierownik Działu Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem

Kontakt