Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Sprawozdanie z działalności

Otwarta komunikacja i przejrzystość dla naszych inwestorów i rynku kapitałowego stanowią dla nas szczególnie ważny aspekt. W tym miejscu znajdą Państwo bieżące sprawozdanie roczne (skonsolidowane sprawozdanie finansowe) w języku niemieckim i angielskim, a także raport roczny (skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe, "Jahresbericht") w języku niemieckim. Ponadto przy okazji publikacji ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego publikujemy oświadczenie Zarządu.

 

Pobieranie Sprawozdanie z działalności 2022/23

/ Przedmowa Zarządu

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Szanowni Państwo!


Nasze wyjątkowe zaangażowanie przynosi efekty: po starcie z wysokiego poziomu w porównywalnym okresie poprzedniego roku koncern SWIETELSKY zwiększył wolumen produkcji o około 4,7%, do 3,58 mld EUR, w roku obrotowym 2022/23. Mimo trudnych warunków ogólnych, znacznej presji cenowej na energię i surowce, wysokiej inflacji i drastycznych podwyżek stóp procentowych, udało nam się osiągnąć stabilny wynik – z ponadprzeciętną rentownością i wskaźnikiem kapitału własnego w porównaniu z resztą branży w Austrii. Taka siła finansowa zapewnia stabilność i bezpieczeństwo – dla naszych pracowników, klientów i partnerów biznesowych.

W prognozach na bieżący rok biznesowy branża budowlana jest nadal postrzegana jako napięte środowisko. Chociaż dostępność i ceny surowców zmieniły się na lepsze, to jednocześnie rosnące stopy procentowe i podejmowane środki regulacyjne zmniejszają popyt, szczególnie w budownictwie prywatnym. Wyższe koszty finansowania mają również wpływ na projekty publiczne. Szeroka dywersyfikacja we wszystkich sektorach budownictwa, a także pod względem klientów i rynków, związana z tym stosunkowo solidna pozycja rynkowa koncernu SWIETELSKY oraz działania niezbędne w związku z przełomem energetycznym dają nam pewność, że będziemy w stanie utrzymać wyniki i zyski na średnim poziomie z ostatnich lat również w roku obrotowym 2023/24.

Naszą ambicją jest przekształcenie koncernu SWIETELSKY w wiodącego dostawcę w zakresie adaptacji do zmian klimatu, rozszerzenie naszej obecności na arenie międzynarodowej i zwiększenie wydajności całościowej operacji budowlanej dzięki rozwiązaniom cyfrowym. Pragniemy też inspirować naszych pracowników nowymi modelami kariery, a klientów – nowymi modelami umów. Wszystko to znacząco kształtuje naszą drogę ku zrównoważonej przyszłości.

Lipiec 2023

 

Pobieranie Sprawozdanie z działalności 2021/22

Pobieranie Sprawozdanie z działalności 2020/21