Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Sprawozdanie z działalności

Otwarta komunikacja i przejrzystość dla naszych inwestorów i rynku kapitałowego stanowią dla nas szczególnie ważny aspekt. W tym miejscu znajdą Państwo bieżące sprawozdanie roczne (skonsolidowane sprawozdanie finansowe) w języku niemieckim i angielskim, a także raport roczny (skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe, "Jahresbericht") w języku niemieckim. Ponadto przy okazji publikacji ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego publikujemy oświadczenie Zarządu.

 

/ Przedmowa Zarządu

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Szanowni Państwo,

w pierwszym półroczu 2023/24 firma SWIETELSKY nadal wykazywała stabilność w środowisku pełnym wyzwań gospodarczych. Rosnące koszty finansowania i płac, utrzymujące się wysokie koszty materiałów i energii oraz coraz większy niedobór wykwalifikowanych pracowników skutkują stagnacją gospodarczą na wszystkich kluczowych rynkach. Mimo to firma SWIETELSKY odnotowała lekki wzrost wartości usług budowlanych do 2047,3 mln euro w porównaniu z ubiegłym rokiem. Jak należało oczekiwać ze względu na trudną sytuację związaną ze stopami procentowymi, budownictwo mieszkaniowe w pierwszym półroczu przeżywało regres. Byliśmy w stanie złagodzić go zwiększeniem wyników w budownictwie infrastrukturalnym.

Duże zlecenia związane z budownictwem inżynieryjnym i budową tuneli zostały zrealizowane zgodnie z planem i jednocześnie kwota zleceń opiewająca aktualnie na 2,9 mld została utrzymana na poziomie z ubiegłego roku.

Wynik finansowy przed amortyzacją, odsetkami i opodatkowaniem (EBIDTA) byliśmy w stanie poprawić o 1,1% lub 1,8 mln euro względem porównywanego okresu ubiegłego roku.

Nasza solidna pozycja rynkowa charakteryzująca się szeroką dywersyfikacją i kompetencje naszych pracowników pozwalają nam spoglądać w przyszłość ze zdecydowaniem i entuzjazmem. W odniesieniu do całego roku spodziewamy się wielkości usług budowlanych na poziomie z ubiegłego roku i wyników na poziomie podobnym jak w ubiegłych latach.

Nasze podziękowania kierujemy do wszystkich pracowników firmy SWIETELSKY, którzy swoim zaangażowaniem umożliwiają nasz wspólny sukces.

Listopad 2023 r.

 

Pobieranie Sprawozdanie z działalności 2023/24

Pobieranie Sprawozdanie z działalności 2022/23

Pobieranie Sprawozdanie z działalności 2021/22

Pobieranie Sprawozdanie z działalności 2020/21