Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter

Kodeks postępowania

Tak jak dotychczas, chcemy nadal być postrzegani przez partnerów biznesowych z sektora publicznego i prywatnego jako firma wiarygodna i kompetentna. Z tego względu przywiązujemy dużą wagę do tego, aby zawsze postępować moralnie, uczciwie oraz z szacunkiem wobec wszystkich interesariuszy, a także konkurencji. Stworzony przez nas kodeks postępowania pełni rolę wytycznych, które odzwierciedlają nasze wartości i powinny być postrzegane jako podstawa nienagannego sposobu postępowania pod względem moralnym, etycznym i prawnym w ramach koncernu SWIETELSKY. Dokument udostępniony do pobrania w tym miejscu został udostępniony wszystkim pracownikom oraz wszystkim odpowiednim partnerom w odpowiedniej formie. Ponadto przy okazji publikacji ostatniego kodeksu postępowania publikujemy oświadczenie Zarządu.

 

/ Przedmowa Zarządu

Gesamtvorstand SWIETELSKY1

Szanowni Państwo !

Swietelsky należy do wiodących przedsiębiorstw na rynku w Europie Centralnej i Wschodniej. Z okrągłą liczbą 12 tysięcy pracowników, rocznymi obrotami w wysokości 3,4 miliardów Euro oraz zdecentralizowaną strukturą organizacyjną jesteśmy na rynku znaczącym międzynarodowym graczem, krajowym liderem i lokalnym mistrzem. Koncern cechuje się zrównoważonym rozwojem i solidną wydajnością, dzięki czemu może oferować dzisiaj szeroką gamę usług budowlanych o najwyższej jakości, elastyczności i terminowości.

Pozytywny rozwój przedsiębiorstwa zawdzięczamy w szczególności gotowości pracowników do ciągłego doskonalenia się i do podejmowania wyzwań zorientowanych na przyszłość. W tym duchu dostosowujemy nasze działanie do nowych ram prawnych i standardów etycznych podtrzymując naszą renomę firmy wiarygodnej, kompetentnej i przestrzegającej przepisów prawa. Naszym znakiem rozpoznawczym jest działanie fair i szacunek wobec Zleceniodawców i konkurencji, jak też integralność wewnątrz przedsiębiorstwa.

Niniejszy Kodeks postępowania stanowi swoisty przewodnik do działania w życiu zawodowym bez zarzutu w sensie prawnym, moralnym i etycznym. Zachowywanie zawartych w nim zasad obowiązuje każdego pracownika, niezależnie od jego stanowiska.

Niewątpliwie postępowanie pracowników jest jednym z ważniejszych czynników, wpływających na renomę przedsiębiorstwa. Każdy pracownik jest wezwany więc do przestrzegania reguł, zawartych w niniejszym kodeksie, również w swoim własnym interesie, ponieważ prowadzi to do wspólnego sukcesu naszej firmy.

Zarząd