Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Nasze podejście

Jest rzeczą oczywistą, iż przemysł budowlany pochłania nie tylko energię, ale i zasoby. Odpowiedziami na te wymagania są koncepcje dot. ochrony przyrody, recyklingu i gospodarki odpadami. Firma SWIETELSKY stara się zapewnić stosowanie bezpiecznych procesów i przyjaznego dla środowiska sprzętu na wszystkich etapach realizacji projektów.

Ciągły rozwój świadomości ekologicznej i jakościowej naszych pracowników jest dla nas bardzo ważny. W ich niezależnym myśleniu i działaniu dostrzegamy klucz do odniesienia sukcesu. Jednocześnie nasi pracownicy są naszym najcenniejszym zasobem. Podejmując każdą decyzję, należy pamiętać o ich wydajności, motywacji, zdrowiu i bezpieczeństwie. Naszym stałym wysiłkiem jest ograniczanie negatywnych skutków naszej działalności biznesowej dla środowiska i społeczeństwa, przy jednoczesnym zintensyfikowaniu pozytywnych efektów działalności. W ten sposób wywiązujemy się z naszej odpowiedzialności jako liczący się międzynarodowy koncern budowlany. Kierujemy się zasadą: Rozpoznawaj i interweniuj w celu kontroli ryzyka i wykorzystywania szans.

Zapraszamy do lektury naszego raportu opisującego podejście firmy SWIETELSKY do zrównoważonego rozwoju oraz obszarów tematycznych 

  1. Osadzenie organizacyjne, str. 48, 49
  2. Dialog z interesariuszami, str. 49, 50
  3. Analiza istotności, str. 50-52
  4. Cele zrównoważonego rozwoju, strona 52
Christian Wahlmüller, kierownik ds. zarządzania zrównoważonym rozwojem
„Jesteśmy zdeterminowani, aby wzmocnić wszystkie kluczowe kwestie związane ze zrównoważonym rozwojem w koncernie i stale ulepszać raporty dotyczące zrównoważonego rozwoju pod względem przejrzystości i skuteczności.”

Christian Wahlmüller, kierownik ds. zarządzania zrównoważonym rozwojem

Kontakt