Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Ochrona przed wypadkami i uszczerbkiem na zdrowiu pracowników, kontrahentów, podwykonawców, przedstawicieli inwestorów budowlanych oraz okolicznych mieszkańców na budowach realizowanych przez koncern SWIETELSKY powinna być realizowana zgodnie z najwyższymi możliwymi standardami. Ich bezpieczeństwo jest dla nas najwyższym priorytetem. Niezależnie od zróżnicowanych uwarunkowań prawnych panujących na różnych rynkach naszym standardom bezpieczeństwa przykładamy najwyższą uwagę.

Oprócz ludzkich tragedii wynikających z wypadków przy pracy, uszczerbku na zdrowiu i awarii związanych ze stresem, nieodpowiedni poziom bezpieczeństwa może również wpłynąć pogorszenie reputacji firmy i jej konkurencyjności. Nawet w przypadku wystąpienia braku konkretnych konsekwencji, których należy w każdym przypadku unikać nieprzestrzeganie norm bezpieczeństwa pracy może skutkować sankcjami prawnymi i finansowymi, a także dodatkowym nakładem biurokracyjnym.

Nie da się zaprzeczyć, że działalność budowlana wiąże się ze zwiększonym ryzykiem wypadków w porównaniu z innymi sektorami przemysłu ze względu na użycie ciężkiego sprzętu oraz wkładanego wysiłku fizycznego. Niezależnie od branży oraz kraju temat ten jest ważny dla wszystkich obszarów koncernu.

Zagrożenia wynikają na przykład z ryzyka upadku podczas pracy na dużych wysokościach lub ekstremalnych warunków pogodowych, na które pracownicy są czasami narażeni. W tunelowaniu i budownictwie kolejowym bezpieczeństwo pracy zawsze miało ogromne znaczenie ze względu na szczególne zagrożenia. To nie częstotliwość, ale dotkliwość wypadków przy pracy jest w tych sektorach tradycyjnie większa. Wymagania prawne w różnych krajach działalności koncernu są szczególnie kompleksowe i zróżnicowane, szczególnie w Wielkiej Brytanii oraz Australii. Zwłaszcza w krajach Europy Północnej kwestie bezpieczeństwa pracy są regulowane również jako wymogi w procedurze udzielania zamówień i dlatego zyskują dodatkowo na znaczeniu.

Zapraszamy do lektury naszego raportu opisującego bezpieczeństwo i higienę pracy w firmie SWIETELSKY oraz obszary tematyczne

  1. Osadzenie organizacyjne, str. 66-68
  2. Wskaźniki i monitorowanie, str. 68
  3. Nasz wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju, str. 71
Bruno Wyhs, specjalista ds. bezpieczeństwa
„Nasza kultura bezpieczeństwa obejmuje intensywne i ukierunkowane działania profilaktyczne, ale także ogólną promocję zdrowego stylu życia. Należy zapobiegać każdemu wypadkowi i każdemu możliwemu do uniknięcia uszczerbku na zdrowiu za pomocą różnych środków.”

Bruno Wyhs, specjalista ds. bezpieczeństwa