Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Raport zrównoważonego rozwoju

Poniższy pierwszy raport zrównoważonego rozwoju obejmujący całą spółkę Swietelsky AG zawiera, oprócz ustawowych obowiązków sprawozdawczych, informacje i dane dotyczące działalności i usług firmy w kontekście zrównoważonego biznesu w celu spełnienia odpowiedzialności naszych interesariuszy również w odniesieniu do informacji niefinansowych.

 

Pobieranie Raport zrównoważonego rozwoju

/ Przedmowa Zarządu

Vorstand Web 1

Szanowni Państwo,

zrównoważony rozwój jest niewątpliwie jednym z głównych problemów, z którym przychodzi nam się zmierzyć w obecnych czasach. Firma SWIETELSKY nie kryje dumy z faktu, że uświadomienie sobie ważności tego złożonego zagadnienia nie nastąpiło dopiero niedawno. Wręcz przeciwnie. Zrównoważony rozwój jest częścią DNA naszej firmy od ponad 80 lat. Postrzegamy go jako całościowe zagadnienie oraz niezbędny warunek długoterminowego dobrobytu, który zawsze był przedmiotem naszego zainteresowania.

Ważnymi wymiarami zrównoważonego rozwoju są: zdrowie, bezpieczeństwo i satysfakcja naszych pracowników oraz ich przedsiębiorczy sposób myślenia. Należy do niego także konsekwentne przestrzeganie wszystkich przepisów i regulacji prawnych, a także uczciwy sposób obchodzenia się z podatkami i daninami. W zrównoważony rozwój wpisuje się również nasze zaangażowanie w nowoczesną infrastrukturę pozwalającą na efektywne gospodarowanie zasobami. Jest rzeczą oczywistą, że promujemy ekologiczną politykę biznesową pod każdym względem. Problemy środowiskowe nie są przez nas postrzegane wyłącznie jako czynniki kosztowe, ale przede wszystkim za przedsiębiorczą okazję do opracowania innowacyjnych modeli biznesowych.

W tym zakresie udało się nam wiele osiągnąć w ostatnich latach. W wielu obszarach pozostaje jednak wciąż wiele do zrobienia. Niniejszy raport ma na celu uczynienie naszego rozwoju pod względem zrównoważonego rozwoju przejrzystym i zrozumiałym. Niniejszym publikujemy go po raz pierwszy zgodnie ze standardami GRI, wykraczając poza nasze ustawowe wymogi dotyczącymi sprawozdawczości. Jesteśmy także mocno zaangażowani w realizację celów zrównoważonego rozwoju (SDG), które zostały przyjęte przez Organizację Narodów Zjednoczonych w ramach Agendy 2030.

Kolejne raporty na temat zrównoważonego rozwoju będą publikowane w regularnych odstępach czasu, ponieważ główne wyzwania w naszej branży, takie jak nowoczesne zarządzanie personelem na tle niedoboru wykwalifikowanych pracowników, budownictwo pozwalające na efektywne gospodarowanie zasobami w dobie zmian klimatycznych i cyfryzacja procesów budowlanych będą dotyczyły nas nadal w niedalekiej przyszłości. Z największą starannością staramy się przekuć wszystkie te wyzwania w przewagę konkurencyjną przy odrobinie odwagi i ducha innowacji. Zapraszamy wszystkich podwykonawców i partnerów biznesowych występujących wzdłuż łańcucha tworzenia wartości dodanej, aby dołączyli do nas w ramach tego przedsięwzięcia.

Listopad 2019