Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Kodeks postępowania

Tak jak dotychczas, chcemy nadal być postrzegani przez partnerów biznesowych z sektora publicznego i prywatnego jako firma wiarygodna i kompetentna. Z tego względu przywiązujemy dużą wagę do tego, aby zawsze postępować moralnie, uczciwie oraz z szacunkiem wobec wszystkich interesariuszy, a także konkurencji. Stworzony przez nas kodeks postępowania pełni rolę wytycznych, które odzwierciedlają nasze wartości i powinny być postrzegane jako podstawa nienagannego sposobu postępowania pod względem moralnym, etycznym i prawnym w ramach koncernu SWIETELSKY. Dokument udostępniony do pobrania w tym miejscu został udostępniony wszystkim pracownikom oraz wszystkim odpowiednim partnerom w odpowiedniej formie. Ponadto przy okazji publikacji ostatniego kodeksu postępowania publikujemy oświadczenie Zarządu.

 

/ Przedmowa Zarządu

Vorstand Web 1

Szanowni Państwo,

SWIETELSKY jest wiodącym przedsiębiorstwem budowlanym w Europie Środkowej i Wschodniej. Dzięki sile około 10 000 pracowników, obrotom przekraczającym 2,3 miliarda euro i zdecentralizowanej strukturze organizacyjnej jesteśmy międzynarodowym graczem, krajowym zwycięzcą i lokalnym mistrzem. Od ponad 80 lat nasz wzrost charakteryzowały zrównoważony rozwój gospodarczy i solidny dobrobyt. Dzięki temu dziś koncern oferuje całą gamę usług budowlanych cieszących się najwyższą jakością, elastycznością i terminowością.

Na pozytywny rozwój firmy przełożyła się przede wszystkim gotowość pracowników do dalszego rozwoju i podejmowania wyzwań w sposób ukierunkowany na przyszłość. Dokładnie w ten sam sposób podchodzimy do tematów nowych ram prawnych i standardów etycznych w celu utrzymania wysokich wskaźników naszej reputacji jako wiarygodnego, kompetentnego i przestrzegającego prawa partnera. Uczciwość, szacunek i nieposzlakowana opinia w strukturach firmy oraz względem klientów i konkurencji to cechy, które powinny nas wyróżniać.

Grudzień 2018