Swietelsky AG #buildingeverbetter #buildingeverbetter
Wstecz

Swietelsky rozbudowuje dużą lubelską przychodnię

04.08.2023

Od ponad roku trwa rozbudowa Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy przy ul. Nałęczowskiej w Lublinie, której Swietelsky Sp. z o.o. jest Generalnym Wykonawcą.

Inwestycja jest finansowana z pozyskanych przez Marszałka Województwa środków unijnych, przyznanych w ramach reakcji UE na pandemię COVID-19.

W ramach zamówienia głównego realizujemy dobudowę 5-kondygnacyjnego Segmentu C, przylegającego do istniejącej przychodni oraz 2-kondygnacyjnego Segmentu E poradni dla dzieci. Dzięki temu powstaną nowe poradnie wielospecjalistyczne dla pacjentów z całego województwa.

Ze względu  na prowadzenie prac na funkcjonującym obiekcie,  wciąż przyjmującym pacjentów, projekt ten jest dużym wyzwaniem logistycznym w zakresie zastosowania szczególnych środków zabezpieczających, koordynacji specjalistycznych robót branżowych oraz sprawnej organizacji robót na styku poszczególnych etapów realizacji inwestycji.

W trakcie wykonywania tych etapów placówka powierzyła nam również kolejną fazę budowy: realizację Modułu D wraz Centralną Rejestracją Pacjentów. Scali ona od strony wschodniej stary budynek z nowym, co poprawi funkcjonalność wszystkich poradni specjalistycznych i pozwoli na kompleksowe połączenie komunikacyjne, funkcjonalne, technologiczne i instalacyjne pomiędzy budynkami tej dużej wojewódzkiej przychodni.