Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Nasza ambicja

SWIETELSKY generuje liczne pozytywne impulsy dla gospodarki, społeczeństwa i środowiska. Dążeniem firmy jest tworzenie trwałych wartości. Co nimi jest i w jaki sposób powstają opisaliśmy poniżej.

To przede wszystkim ciągłe poszerzanie zakresu usług i chęć pracowników do ciągłego rozszerzania swoich kwalifikacji w celu sprostania rosnącym wymaganiom przełożyły się na dekady pozytywnego rozwoju firmy.

Doświadczenie zdobyte przy realizacji niezliczonych projektów budowlanych jest stale uwzględniane w nowych projektach i pomaga firmie SWIETELSKY w optymalizacji oferowanych przez nią usług. Ten ciągły proces jakości i innowacji jest uzupełniany przez nasze własne prace rozwojowe oraz aktywny udział w projektach badawczych.

Wkład w poprawę jakości życia

Ze względu na charakter swojej działalności firma SWIETELSKY przyczynia się do znacznego wzrostu jakości życia w gminach. Budowane przez nas kompleksy mieszkaniowe, obiekty sportowe czy parki tworzą nową przestrzeń życiową i nowoczesną infrastrukturę. Decyzje dot. rodzaju i zakresu projektu są z reguły podejmowane przez inwestora budowlanego, a nie firmę SWIETELSKY. Niemniej jednak firma może przyczynić się do zadowolenia użytkowników poprzez jakość wykonywanych prac budowlanych, a tym samym wnieść społeczną wartość dodaną. Dotyczy to w równym stopniu wszystkich rynków i obszarów działalności firmy.

Odpowiedzialność jako pracodawca i partner biznesowy

W przemyśle budowlanym zatrudniony jest stosunkowo wysoki poziom personelu. SWIETELSKY ma zatem duże znaczenie jako pracodawca. Zapewniając bezpieczne i wykwalifikowane miejsca pracy, nie tylko tworzymy źródło utrzymania dla naszych pracowników, ale także w znaczący sposób przyczyniamy się do wzrostu siły nabywczej w regionach naszej działalności. Co więcej, regiony te korzystają również z podatków i danin odprowadzanych przez pracowników oraz firmę. Wnosimy również znaczny wkład do kas ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego za pośrednictwem odprowadzanych składek naszych pracowników. Jako międzynarodowy koncert SWIETELSKY jest również świadomy swoich zobowiązań podatkowych względem krajów i regionów, w których prowadzi działalność gospodarczą.

Uczciwe i pełne szacunku relacje z partnerami biznesowymi, dostawcami i podwykonawcami są dla nas szczególnie ważne. Przyczyniają się one równie znacząco do sukcesu firmy, pod warunkiem że obopólnie korzystna współpraca jest możliwa. Naszym celem jest zapewnienie klientom, pracownikom, dostawcom i partnerom biznesowym bezpieczeństwa niezbędnego do budowania zaufania i trwałych relacji biznesowych.

Myślenie długoterminowe, wzrost organiczny

SWIETELSKY kieruje się strategią długoterminową w każdym aspekcie działalności. Nie koncentruje się przy tym na szybkiej ekspansji, ale na wzroście organicznym. Nasza zdecentralizowana struktura organizacyjna jest odpowiedzią na cel obrany w taki właśnie sposób. Opiera się na osobistej odpowiedzialności i podziale zysków pracowników, którzy uważają się za przedsiębiorców w firmie i są bardzo zmotywowani.

Chcemy tworzyć przyszłościową przestrzeń życiową i zrównoważoną infrastrukturę. Oferując specjalistyczną wiedzę w zakresie konstrukcji drewnianych spod marki SWIEtimber chcemy być bardziej niż kiedykolwiek postrzegani przez naszych klientów jako dostawcę neutralnego, będącego otwartym na dobór materiałów budowlanych. Mówiąc o sposobach postępowania względem siebie w codziennej pracy, skupiamy się, aby naszym celem było ustanowienie nowo opracowanego wizerunku pracodawcy na arenie międzynarodowej w celu promowania kultury korporacyjnej, która jest postrzegana jako pozytywna i odczuwana w całym koncernie.

Cyfryzacja motorem innowacji

Innowacja w kontekście cyfryzacji jest niewątpliwie głównym motorem napędowym całej branży, jak również firmy SWIETELSKY. W porównaniu z innymi branżami w branży budowlanej występuje potrzeba nadrobienia zaległości w zakresie cyfryzacji procesów. Coraz ważniejsza staje się także gospodarka obiegowa i związane z nią oddzielenie wzrostu gospodarczego od zużycia zasobów.

Zapraszamy do lektury naszego raportu opisującego podejście firmy SWIETELSKY do celów oraz obszarów tematycznych

  1. Trwały dobrobyt i tworzenie infrastruktury, str. 53-56
  2. Zarządzanie ryzykiem, str. 56
  3. Misja firmy, str. 56
  4. Łańcuch wartości i łańcuch dostaw, str. 56
  5. Nasz wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju, str. 58
Dr.-Ing. Monika Ehlers, kierownik działu Cyfrowy rozwój przedsiębiorstwa
„Modelowanie informacji o budowaniu (ang. BIM) może również znacznie poprawić procesy budowlane w kontekście zrównoważonego rozwoju. Moim zadaniem jest koordynowanie naszych postępów w tym zakresie na wielu poziomach i ukierunkowanie ich na rozwój w ukierunkowany na realizację założonych celów.“

Dr.-Ing. Monika Ehlers, kierownik działu Cyfrowy rozwój przedsiębiorstwa