Swietelsky AG
  • SWIE Seite Nachhaltigkeit Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Ekologia i ochrona zasobów

Sektor budowlany pochłania nie tylko energię, ale i zasoby, a zatem ma znaczący i rozległy wpływ na środowisko. Firma SWIETELSKY stara się zapewnić stosowanie bezpiecznych procesów oraz przyjaznych dla środowiska urządzeń i maszyn na wszystkich etapach realizacji projektów. Nieustannie staramy się chronić powietrze, wodę, energię i glebę, optymalizować koszty materiałów i logistyczne oraz maksymalnie ograniczać emisje.

Dokładamy wszelkich starań, aby skrupulatnie przestrzegać regulacji i przepisów dot. ochrony środowiska, które dotyczą nas na wszystkich rynkach działalności i obszarach biznesowych, oraz aby uniknąć negatywnych skutków wynikających z naszej działalności dla ludzi i przyrody.

W tym celu jesteśmy na bieżąco poinformowani o stanie badań i technologii, uczestniczymy w konkretnych projektach badawczych i monitorujemy rozwój wymagań prawnych na arenie międzynarodowej. Wszystko to jest również ważne, aby chronić firmę SWIETELSKY przed sankcjami, grzywnami i nadszarpnięciem wizerunku. Szczególną uwagę zwracamy na prawidłowe obchodzenie się z substancjami niebezpiecznymi. Zanieczyszczenia powstałe na budowach lub w naszych własnych zakładach produkcyjnych mogą spowodować znaczne szkody środowiskowe i koszty powstałe wskutek przyjętych środków zaradczych lub z powodu przestoju w produkcji.

Naruszenie przepisów i regulacji dotyczących ochrony środowiska przez podwykonawców i dostawców często nie znajduje się w naszej bezpośredniej strefie wpływów, ale ze względu na bliskie relacje biznesowe firma SWIETELSKY jest pośrednio związana z ich rezultatem, co może zaszkodzić reputacji przedsiębiorstwa. Dlatego kładziemy możliwie największy pozytywny nacisk na dostawców i podwykonawców w Austrii, przykładowo wiążąc się z nimi kodeksem postępowania.

W szczególności ze względu na naszą działalność w regionach górskich firma SWIETELSKY zajmuje się także ochroną przed erozją poprzez zastosowanie procesów technicznych i biologicznych. W tym celu wprowadziliśmy z powodzeniem innowacyjne rozwiązania dot. danej lokalizacji, których zwieńczeniem było zgłoszenie patentowe. Wszystko to jest częścią naszych starań ukierunkowanych na spełnienie wszystkich krajowych i międzynarodowych wymagań prawnych oraz oferowanie najwyższych możliwych standardów. Dlatego cieszymy się, że w roku sprawozdawczym i w roku go poprzedzający na SWIETELSKY nie nałożono znaczących grzywien ani sankcji niepieniężnych z powodu niezgodności z przepisami i regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska.

Zapraszamy do lektury naszego raportu opisującego ekologię oraz ochronę zasobów w firmie SWIETELSKY oraz obszary tematyczne

  1. Osadzenie organizacyjne, str. 89
  2. Energia i emisje, str. 89-91
  3. Materiał i odpady, str. 91-95
  4. Nasz wkład w realizację celów zrównoważonego rozwoju, str. 95
Ing. Jürgen Müller, dyrektor sprzedaży w dziale konstrukcji drewnianych
„Drewno jest materiałem budowlanym przeszłości, a także przyszłości i stanowi integralną część nowoczesnej architektury. Jest trwałe, stabilne, ognioodporne, prefabrykowane, bezemisyjne, naturalne i umożliwia łączenie. Wraz z marką SWIEtimber jesteśmy kompetentym partnerem w zakresie konstrukcji drewnianych, będącym otwartym na dobór materiałów budowlanych.”

Ing. Jürgen Müller, dyrektor sprzedaży w dziale konstrukcji drewnianych

Klaus-Peter Pichlwanger, dział zarządzania jakością
„Jako wykonawcze przedsiębiorstwo budowlane w pełni wykorzystujemy nasz wpływ i przyczyniamy się do efektywnego gospodarowania zasobami projektów budowlanych w całym łańcuchu wartości. Szkód w środowisku należy unikać zarówno z ekologicznego, jak i ekonomicznego punktu widzenia.”

Klaus-Peter Pichlwanger, dział zarządzania jakością