Sprawozdanie z działalności

Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie z działalności
Sprawozdanie z działalności
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Sprawozdanie z działalności

Otwarta komunikacja i przejrzystość dla naszych inwestorów i rynku kapitałowego stanowią dla nas szczególnie ważny aspekt. W tym miejscu znajdą Państwo bieżące sprawozdanie roczne (skonsolidowane sprawozdanie finansowe) w języku niemieckim i angielskim, a także raport roczny (skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe) w języku niemieckim. Ponadto przy okazji publikacji ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego publikujemy oświadczenie Zarządu.

 

/ Przedmowa Zarządu

SWI Presseaussendung AG Vorstand 1911

Szanowni Państwo,

rok gospodarczy 2018/19 spełnił nasze optymistyczne oczekiwania i jest najbardziej udanym w historii naszej firmy. Przy akompaniamencie dobrego nastroju gospodarczego firma SWIETELSKY kontynuowała swój wzrost organiczny bez zakłóceń. Wzrost został osiągnięty na wszystkich ważnych rynkach, co zwiększyło wyniki budowlane o 18% w porównaniu z rokiem poprzednim. Portfel zamówień na poziomie 3,12 mld EUR znajdował się w ubiegłym roku na bardzo wysokim poziomie, pomimo faktu, że długoterminowe projekty na dużą skalę były realizowane zgodnie z planem. Stosunek współmierności kapitałowej poprawił się do poziomu 29%.

Naszym głównym celem była zawsze rentowność. W jej przypadku również osiągnięto satysfakcjonujący wzrost. Zysk przed opodatkowaniem (EBT) wzrósł o 39,16%. Marża EBIT wynosząca 4,1% stanowi bardzo dobrą wartość w porównaniu do branży. Zachowujemy niezmienną czujność w odniesieniu do struktury kapitału i przywiązujemy dużą wagę do ekonomicznego wykorzystania naszych zasobów finansowych. Niemniej jednak w minionym roku obrotowym ponownie wykazaliśmy dużą gotowość do inwestycji ukierunkowanych na modernizację naszych systemów technicznych i maszyn.

Tak jak dotychczas, stawiamy na strategię dywersyfikacji oraz podejście przywódcze wspierające przedsiębiorcze umiejętności naszych pracowników. Jesienią tego roku po raz pierwszy zostanie sporządzony raport dot. zrównoważonego rozwoju firmy, zgodnie ze „Standardami raportowania zrównoważonego rozwoju” „Global Reporting Initiative (GRI)”. Przyczyni się on do przejrzystego zaprezentowania naszych usług w kontekście zrównoważonego biznesu. W bieżącym roku obrotowym 2019/20 chcemy skonsolidować prace budowlane na poziomie z poprzedniego roku i dążyć do rentowności na uśrednionym poziomie z ostatnich 3 lat obrotowych.

Wrzesień 2019