Swietelsky AG
  • SWIE Seite Transparenz CG Header 3400 Auf 2240X1040 Rgb

Sprawozdanie z działalności

Otwarta komunikacja i przejrzystość dla naszych inwestorów i rynku kapitałowego stanowią dla nas szczególnie ważny aspekt. W tym miejscu znajdą Państwo bieżące sprawozdanie roczne (skonsolidowane sprawozdanie finansowe) w języku niemieckim i angielskim, a także raport roczny (skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe, "Jahresbericht") w języku niemieckim. Ponadto przy okazji publikacji ostatniego skonsolidowanego sprawozdania finansowego publikujemy oświadczenie Zarządu.

 

/ Przedmowa Zarządu

Swietelsky Vorstand Gruppe 2021 4 (Large)

Szanowni Państwo!

W marcu 2020 r. kryzys spowodowany przez Covid-19 wywołał poważne zakłócenia w produkcji i dystrybucji zarówno w kraju, jak i za granicą. W tym okresie dołożyliśmy wszelkich starań, aby szybko i kompleksowo oraz w możliwie najbezpieczniejszych warunkach przywrócić naszą działalność budowlaną. Udało nam się to osiągnąć w ciągu kilku tygodni, a Grupa kontynuowała swój zrównoważony rozwój przez resztę roku obrotowego.

W konsekwencji, w roku obrotowym 2020/2021 SWIETELSKY ponownie przekroczył wyniki z poprzednich lat, które już wtedy oznaczały sukces. Na wszystkich głównych rynkach osiągnięto zadowalające marże zysku. Produkcja budowlana wzrosła o 2,5% w stosunku do roku poprzedniego. Mimo, iż planowane jest zakończenie dużych projektów długoterminowych, portfel zamówień w wysokości około 3,3 mld EUR jest o 5% wyższy od bardzo wysokiego poziomu z roku ubiegłego.

W dalszym ciągu koncentrujemy się na rentowności, tj. dziedzinie, w której osiągnęliśmy szczególnie zadowalający wzrost. Zysk przed opodatkowaniem (EBT) wzrósł o prawie 37%. Ponadto przywiązujemy ogromną wagę do ekonomicznego wykorzystania naszych zasobów finansowych i solidnej struktury kapitałowej. Przy wysokiej skłonności do inwestowania w modernizację instalacji technicznych i urządzeń, wskaźnik kapitału własnego wzrósł do prawie 35%.

Przyszły rozwój działalności jest trudny do przewidzenia, zwłaszcza w kontekście nowych wyzwań, takich jak deficyt materiałów budowlanych i związana z tym niestabilność cen. Jesteśmy jednak przekonani, że nadal będziemy osiągać wysokie wyniki, utrzymując średnią wzrostu z ostatnich kilku lat. Nasz kolega mgr inż. Walter Pertl przeszedł z końcem okresu sprawozdawczego na emeryturę. Z dniem 1 kwietnia 2021 r. jego stanowisko w Zarządzie objął Harald Gindl.

Lipiec 2021 r.